Trainingen actieve geweldloosheid

Vanuit het VredesInformatieCentrum kunnen op aanvraag trainingen en workshops worden verzorgd op het gebied van actieve geweldloosheid en geweldloze conflicttransformatie. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a. alternatieven voor geweld, geweldloze communicatie, geweldloze directe actie, campagne, strategie en organisatie, consensusbesluitvorming, hoe om te gaan met repressie, confrontaties, angst.