Documentatie

In het VredesInformatieCentrum bevindt zich een uitgebreide documentatie over oorlogs- en vredesvraagstukken in ruime zin. Een bibliotheek, een knipselarchief met mappen over meer dan 1000 onderwerpen, tijdschriften uit de vredesbeweging en uit het krijgsbedrijf..

Het Anti-Militaristisch OnderzoeksKollektief, AMOK-Noord, kan u verder helpen om een antwoord op vragen te vinden. Spreekuur maandagmiddag 13-17 uur of op afspraak.