Wie zijn we?

Het VredesInformatieCentrum (VIC) is een onderzoeks- en informatiecentrum op het gebied van oorlogs- en vredesvraagstukken. Het biedt tevens onderdak aan een aantal organisaties die actief zijn op hieraan gerelateerde terreinen. Het VIC beschikt over een uitgebreide bibliotheek en een knipsel- en tijdschriftenarchief, waarvan gebruik gemaakt worden voor bijvoorbeeld spreekbeurten en scripties. Daarnaast organiseert het openbare informatieactiviteiten over actuele vraagstukken en heeft het lessen ontwikkeld voor scholen.

Het Vredesinformatiecentrum biedt onderdak aan meer organisaties. De belangrijkste hiervan zijn: