Vul het aanvraagformulier in om een les te boeken.

Waarom vredesonderwijs ?

Vooral sinds 11 september 2001 wordt het nieuws deels in beslag genomen door het onderwerp terrorisme en bijbehorende oorlogen. Dit heeft ook invloed op de Nederlandse samenleving. Angst, haat en onzekerheid zijn helaas een onderdeel van het dagelijks leven. Verdraagzaamheid jegens “anderen” is afgenomen. Via verschillende media en computerspelletjes komen kinderen nog eens extra in aanraking met de minder vredelievende kant van de mens. Met ons lesprogramma willen wij een bijdrage leveren aan de bewustwording van kinderen over oplossingen van conflicten en de oorzaken van geweld. Door hierover met de leerlingen te praten en met behulp van een aantal oefeningen laten wij ze vanuit verschillende perspectieven naar actuele thema's kijken. Doel is de kinderen te stimuleren in het vormen van een eigen mening over conflicten en hen het besef te geven dat ze invloed hebben op hun eigen toekomst.

Inhoud lessen

Bij een enkele of eerste les krijgen de kinderen o.a. via rollenspel inzicht in de achtergronden van geweld. Aspecten die verder in de les aan de orde kunnen komen zijn:

  • Waarom zijn er oorlogen?
  • Hoe gaan de kinderen in hun dagelijks leven om met conflicten?
  • Wat zijn vijandsbeelden?
  • Hoe zouden oorlogen voorkomen en opgelost kunnen worden?
  • Draagt het bezit van wapens bij aan de veiligheid?

Bij een dubbele les wordt bij het herhaalbezoek het geleerde na enkele weken uitgediept. Hierbij worden voorbeelden uit de eigen leefomgeving en de actualiteit betrokken. Verder wordt er aandacht besteed aan onderwerpen als samenwerkingsspel en lichaamshouding bij communicatie.

Kosten les

We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij meerdere groepen van dezelfde school zijn er reductie mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Boeken van een les

Om een les te boeken kunt u het aanvraagformulier invullen. Wij zullen dan binnenkort contact met u opnemen om de afspraak op elkaar af te stemmen.