Wat is het VredesInformatieCentrum?

Het VredesInformatieCentrum (VIC) is een onderzoeks- en informatiecentrum op het gebied van oorlogs- en vredesvraagstukken. Het biedt tevens onderdak aan een aantal organisaties die actief zijn op hieraan gerelateerde terreinen. Meer informatie...

 • Vredesonderwijs op basisscholen

  Sinds 2001 verzorgt het VredesInformatieCentrum lessen in het onderwijs over oorlog, vrede en vijandsbeelden. In deze lessen wordt ingegaan op de oorzaken en oplossingen van conflicten op grote schaal en conflicten uit het dagelijks leven. Meer informatie...

   
 • Trainingen in actieve geweldloosheid

  Vanuit het VredesInformatieCentrum kunnen trainingen en workshops worden verzorgd op het gebied van geweldloosheid en geweldloze actie. Meer informatie...

   
 • Documentatie

  Het VredesInformatieCentrum beschikt over een bibliotheek, tijdschriften uit oorlogs- en vredeshoek en een uitgebreid knipselarchief. We helpen informatiezoekenden bij het vinden van een antwoord op hun vragen. Meer informatie...

   
 • Internationale wapenhandel

  Er wordt onderzoek gedaan naar de Nederlandse rol in de internationale wapenhandel. Meer informatie...